REKRUTACJA

REKRUTACJA

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
 2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
 3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto:
  ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
  08 1050 1214 1000 0090 8127 3824
  z podaniem tytułu wpłaty: Letnia Szkoła Licealisty „Medycyna w Rokitnicy 2021”, imię i nazwisko uczestnika
 4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego 
  i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.
 5. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu jest równoznaczne z rezygnacją 
  z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.


Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 16 do 30 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/hKaq4b 
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  
Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  Kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. 
 
Opłata za udział wynosi 50,00 złoty brutto.

Deklaracja dostępności