Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zaprasza na 
Letnią szkołę licealisty - 
„Medycyna w Rokitnicy 2021”


Poczuj się studentem Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu !!!

zapraszamy Uczniów klas licealnych na wakacyjne zajęcia/warsztaty
 prowadzone przez Nauczycieli Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Wydział kształci  studentów na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym 
i ratownictwie medycznym.


Mamy nadzieję, że zajęcia pozwolą spojrzeć na medycynę z innej perspektywy 
i odpowiedzieć na pytania:
Co widzimy, a czego nie widzimy patrząc na człowieka?
Jaką rolę odgrywa mikroświat w naszym życiu?
A PRZEDE WSZYSTKIM
Dlaczego warto zostać lekarzem, lekarzem dentystą, ratownikiem medycznym?

studenci notujący w skoroszycie

PODSTAWOWE INFORMACJE - W SKRÓCIE

REKRUTACJA

REKRUTACJA

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
 2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
 3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto:
  ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
  08 1050 1214 1000 0090 8127 3824
  z podaniem tytułu wpłaty: Letnia Szkoła Licealisty „Medycyna w Rokitnicy 2021”, imię i nazwisko uczestnika
 4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego 
  i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.
 5. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu jest równoznaczne z rezygnacją 
  z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.


Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 16 do 30 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/hKaq4b
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  
Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  Kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. 
 
Opłata za udział wynosi 50,00 złoty brutto.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

BLOK

Termin zajęć

Przedmiot

Blok nr 3

1 lipca 2021 r. godz. 9:00

„Drobnoustroje są wśród nas” – zawiłości mikrobiologiczno - immunologiczne

Blok nr 4

5 lipca 2021 r. godz. 9:00

„Spotkanie z biologią i biochemią na medycynie”

Blok nr 2

6 lipca 2021 r. godz. 9:00

„Zanim dotknę pacjenta” – warsztaty symulacji medycznej

Blok nr 1

7 lipca 2021 r. godz. 9:00

„Dziekanat to NIE TYLKO administracja…. ” – sekrety Dziekanatu

Blok nr 5

8 lipca 2021 r. godz. 9:00

„Fizjologia na co dzień”

Blok nr 6

9 lipca 2021 r. godz. 9:00

„Nowoczesna kardiologia od podszewki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 1

Nazwa jednostki

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Miejsce realizacji

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Zabrze, Plac Traugutta 2, Sala Rady Dydaktycznej WNMZ (IV piętro)

 

Władze Dziekańskie i Kierownik Dziekanatu

Dzień zajęć

07.07.2021

Dlaczego warto spełniać swoje marzenia na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu, czyli: Jak pogodzić pracę/studia ze swoimi pasjami?

Czy dbanie o urodę jest zawsze zdrowe, czyli: Alergia i Kosmetyki?

Nasi mali/wielcy Sprzymierzeńcy, czyli:  Jak mikroorganizmy pomagają nam w życiu?

Zanim wyrwiesz ząb, czyli: Stomatologia mikroinwazyjna - przyszłość czy teraźniejszość?

Kosmiczna kardiologia, czyli: Jak pomóc naszemu sercu?


ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 2

Nazwa jednostki

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Miejsce realizacji

Zabrze, Plac Dworcowy 3, Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu

 

 

Dzień zajęć

06.07.2021

Warsztaty praktyczne na symulatorach medycznych:

Niezwykłe choroby zwykłych ludzi – jak możemy pomóc?

Jak wygląda poród - krok po kroku. Czy/kiedy/jak widzimy świat od  chwili poczęcia?

Praca w warunkach w wirtualnej rzeczywistości/symulacji w gabinecie stomatologicznym.

Bolący ząb - usuwać czy leczyć?

Jak ratować, żeby URATOWAĆ ?

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 3

Nazwa jednostki

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Miejsce realizacji

Zabrze-Rokitnica, ul. Jordana 19, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

 

 

Dzień zajęć

01.07.2021

Prezentacja działalności naukowo-dydaktycznej Katedry

Wstęp do mikrobiologii – poznać i zrozumieć świat drobnoustrojów.

Jak działa układ odpornościowy?

Nowoczesne metody diagnostyczne w mikrobiologii i immunologii – praktyczne warsztaty

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 4

Nazwa jednostki

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Miejsce realizacji

Zabrze-Rokitnica, ul. Jordana 19, Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej,

Zabrze-Rokitnica, ul. Jordana 19, Katedra i Zakład Biochemii

 

 

Dzień zajęć

05.07.2021

Prezentacja działalności naukowo-dydaktycznej Katedr

Pokazy i warsztaty praktyczne:

Stawonogi pasożytnicze i alergogenne

Analiza biochemiczna płynów fizjologicznych oraz wykrywanie składników patologicznych w moczu i soku żołądkowym

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 5

Nazwa jednostki

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Miejsce realizacji

Zabrze-Rokitnica, ul. Jordana 19, Katedra i Zakład Fizjologii

 

 

Dzień zajęć

08.07.2021

Pokazy i warsztaty praktyczne:

Od potencjału czynnościowego w komórce do EKG

Uczenie się poprzez narządy zmysłów

Czy widzimy wszystko, co nas otacza?

W świecie odruchów...

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH: BLOK 6

Nazwa jednostki

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Miejsce realizacji

Zabrze, Plac Dworcowy 3, Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii

III Katedra Kardiologii Katedra Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

 

 

Dzień zajęć

09.07.2021

Warsztaty praktyczne na symulatorach medycznych:

Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca

Postępy w leczeniu kardiochirurgicznym

Innowacyjne techniki w kardiologii interwencyjnej

 

KONTAKT

KONTAKT Z NAMI

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze


tel. 32 370 5293 lub 32 370 5280

e-mail: medycyna_w_rokitnicy@sum.edu.pl lub dziekzab@sum.edu.pl

WPROWADZENIE

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zaprasza na 
Letnią szkołę licealisty - 
„Medycyna w Rokitnicy 2021”


Poczuj się studentem Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu !!!

zapraszamy Uczniów klas licealnych na wakacyjne zajęcia/warsztaty
 prowadzone przez Nauczycieli Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Wydział kształci  studentów na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym 
i ratownictwie medycznym.


Mamy nadzieję, że zajęcia pozwolą spojrzeć na medycynę z innej perspektywy 
i odpowiedzieć na pytania:
Co widzimy, a czego nie widzimy patrząc na człowieka?
Jaką rolę odgrywa mikroświat w naszym życiu?
A PRZEDE WSZYSTKIM
Dlaczego warto zostać lekarzem, lekarzem dentystą, ratownikiem medycznym?