REGULAMIN

Regulamin Letniej Szkoły Licealisty "Medycyna w Rokitnicy 2021" został określony Zarządzeniem nr 99/2021 z dnia 21.06.2021 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zarządzenie Nr 99/2021